Mas sedoyo mawon nderek tanglet mbo menawan saget root hp note 4 propinsi ngeh