coi trên phone khá OK. tí lên máy tính xem coi thế nào!