màu sắc bị nhợt nhạt hơn với thực tế hy vọng sẽ có bản up fix