Mấy thím cứ để ý mỗi lần cập nhật lên thì camera auto chụp thiếu sáng yếu đi