Hiện tại ở phiên bản global chưa hỗ trợ mở khóa bằng khuôn mặt,mình nghe nói bạn thử chuyển sang khu vực ấn độ xem có được không, nếu không có lẽ bạn phải đợi ở bản cập nhật sau để được hỗ trợ